AURORA

En spontanidrott för alla


Baseball5 har inget krav på utrustning eller stora idrottsanläggningar. Allt ni behöver är en boll och lite kreativitet för att skapa spelplanen. Man ska lika gärna kunna träffas och spela en match på 20 minuter eller köra en hel eftermiddag med kompisgänget.


En sport med mångfald


I Baseball5 spelar killar och tjejer ihop tillsammans. I de officiella tävlingarna krävs minst två tjejer och två killar i laget. Sporten kännestecknas av öppenhet, integration och förstärker aktivitet i idrottssvaga områden.


Anpassad för skolans värld


Aktivitet och rörelse är allt viktigare för elevers hälsa, energinivå och fokus i skolan. Baseball5 kan spelas av alla vid lektioner inom ämnet Idrott & Hälsa, på skolgården under raster eller som en del i en Skolidrottsförening.

Enkla regler


Man ska kunna lära sig och förstå Baseball5-reglerna på 10 minuter och sedan vara igång med spelet.


5 spelare i varje lag


Baseball5 spelas i två lag med fem spelare i varje lag. En match spelas i fem omgångar så kallade innings. I varje inning spelar lagen en gång försvar och en gång offensivt. 


Digital plattform


Ambitionen i Sverige är att Baseball5, som spontanidrott, ska ha en genomarbetad digital plattform för kommunikation, lärande och inspiration. Det pågår ett arbete är ett arbete som pågår med att definiera kraven på en sådan applikation.

ALEX

DET HÄR ÄR BASEBALL5